اخبار
خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورودمقطع کارشناسی ارشد ضمن خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد به اطلاع میرساند زمان مراجعه حضوری جهت تشکیل پرونده از تاریخ 06/19 لغایت 06/22 از ساعت 0830 الی 13:30 میباشد.آدرس : خوانسار-خیابان دانشگاه -دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار مسیر های دسترسی به خوانسار