شنبه 6 خرداد 1396 بازگشت کتب امانتی به کتابخانه

بسمه تعالی

به استحضار میرساند طبق بخشنا مه های ابلاغی در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود مشمول جریمه دیرکرد به شرح ذیل میگردد.

مبلغ 5000 ریال برای هر نسخه به ازای هر روز تاخیر جهت مدرسین و اعضای علمی

مبلغ 2500 ریال جریمه برای هر نسخه به ازای هر روز تاخیر برای دانشجویان و کارکنان

لذا با عنایت به شروع ایام امتحانات مجدداً تاکید میگردد نسبت به برگشت کتب امانتی اقدام نمایید.

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما