آموزش
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.کارشناسان
شماره کارشناسان

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

سرکارخانم رساله

مدیر آموزش

داخلی 200

  

جناب آقای محرابی

کاربر ارشد گلستان-کاربر اصلاحات نمره ودرس- کارشناس رشته حقوق-مدیرت دولتی و بازرگانی -علوم تربیتی-صنایع-جغراقیا-علوم اجتماعی-فیزیک-آمار

داخلی 201

سرکار خانم حمیدی

کارشناس برنامه ریزی

داخلی 208

جناب اقای نوروزی

کارشناس برنامه ریزی

-

داخلی 207

جناب آقای اورعی

فارغ التحصیلان

داخلی 203

سرکار خانم مومن زاده

کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته های زبان و ادبیات فارسی - کار آفرینی-مدیریت بازرگانی گرایش های بازاریابی ،مالی،استراتژیک،کار آفرینی ،ورشته mba

داخلی 202

سرکار خانم عزتی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

داخلی 205

سرکارخانم براتی

کارشناس رشته های مهندسی فناوری اطلاعات- علوم کامپیوتر-ادبیات فارسی-مدیریت صنعتی-تاریخ-حسابداری-ریاضی-الهیات-کتابداری-روانشناسی

داخلی 206

 

 

 

 

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.رشته ها
رشته های دایر در مرکز

 معرفی رشته های موجود کارشناسی

رشته

گرایش

مشاوره و راهنمایی

مشاوره و راهنمایی

علوم تربیتی

آموزش پیش دبستانی

علوم تربیتی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مدیریت دولتی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت جهانگردی

روانشناسی

مترجمی زبان انگلیسی

علوم اجتماعی

تعاون و رفاه  و برنامه ریزی

علوم اجتماعی

پژوهشگری

فیزیک

فیزیک هسته ای

حقوق

مهندسی صنایع

آمار

حسابداری

ادبیات و زبان فارسی

محض

تاریخ

ریاضی

علوم کامپیوتر

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندسی فناوری و اطلاعات

نرم افزار

الهیات

فلسفه و کلام

الهیات

علوم  قرآن و حدیث

الهیات

فقه و مبانی حقوق

الهیات

تاریخ و فرهنگ

معرفی رشته های موجود کارشناسی ارشد

 

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین الملل

مدیریت بازرگانی

مدیریت مالی

مدیریت کسب و کار

بازاریابی

زبان و ادبیات فارسی

-بازاریابی

بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.آیین نامه
آیین نامه آموزشی

 

آیین نامه آموزشی

حضور و غیاب:

حضور دانشجو در کلاسهای رفع اشکال گروهی درسهای نظری الزامی نیست.(با توجه به اینکه اعمال نمره ی میان ترم با اساتید می باشد، لذا پیشنهاد می گردد در کلاسهای رفع اشکال گروهی حضور به هم رسانید.)

حضور دانشجو در کلاسهای عملی (آموزشگاهی و کارگاهی) و یا درسهای که بخشی از آن عملی می باشدالزامی و غیبت در بیش از یک چهارم کلاسهای آن درس به منزله حذف درس است.

سه جلسه غیبت به ازای هر واحد درسی موجب حذف درس عملی می شود.

حذف  و  اضافه:

دانشجو می تواند در نیمسال تحصیلی در مدت زمان تعیین شده  در ابتدای هر ترم نسبت به حذف و اضافه درس های انتخابی اقدام کند.مشروط بر آنکه تعداد درس ها و واحدهای انتخابی از حد مجاز کمتر یا بیشتر نشود.شهریه متغیر دروس حذف شده برای نیمسال آینده ذخیره می شود.

حذف اضطراری:

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی در زمان تعیین شده در صورت ضرورت یک یا چند درس از درس های انتخابی خود را حذف کند، مشروط بر آنکه تعداد درس ها و واحدهای انتخابی از حد مجاز کمتر نشود ، شهریه متغیر دروس حذف شده غیر قابل برگشت است.

تعداد واحد قابل انتخابی در هر نیمسال :

اگر میاتگین نمرات نیمسال دانشجویی کمتر از 12 باشد حداکثر 14  واحد می تواند اخذ کند.

معدل بین14  تا 16.99 باشد حداکثر 20 واحد می تواند اخذ کند.

معدل 17 و یا بالاتر باشد حداکثر 24 واحد می تواند اخذ کند.

حداقل انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی، به میزان 8 واحد درسی می باشد.

حداکثر واحد انتخابی در ترم تابستان 8 واحد درسی می باشد.

انتخاب واحد بیش از حد مجاز آیین نامه موجب حذف دروس مازاد توسط آموزش می گردد.

در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند تا 24 واحد اخذ نماید. نکته: دانشجویانی که معدل ترم آنها کمتر از 12 باشد طبق ضوابط بیش از14 واحد نمی توانند انتخاب کنند.دانشجویانی که در پایان تحصیلات معدل کل آنها کمتر از 12 باشد، در صورت داشتن سنوات تحصیلی می توانند 20 واحد از دروسی که نمره ی آنها 10 تا 12 می باشد جهت جبران معدل انتخاب و بگذرانند و در صورتی که معدل دانشجو کمتر از 12 باشد برای او مدرک کارشناسی صادر نمی شود.

تعداد واحدهای درسی و طول تحصیل دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی :

1 - دوره کاردانی بین 68 تا 72 واحد و مدت حداکثر 5 سال

2 - دوره های کارشناسی و غیر از رشته ی فنی و مهندسی بین 130 تا 135 به مدت حداکثر 10 سال

3 - دوره کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی 130 تا 140 واحد در مدت 10 سال و با صدور مجوز تا 25 ترم

به استناد نصوبه مقرر گردید 5 نیمسال تحصیلی علاوه بر 20 نیمسال مجاز به سنوات تحصیلی مقطع کارشناسی اضافه  گردد.

تعداد واحدهای درسی و مدت تحصیل دانشجویان دارای معافیت تحصیلی:

1 دوره های کاردانی بین 68 تا 72 در مدت حداکثر 3 سال

2 دورهای کارشناسی به غیر از رشته های فنی و مهندسی بین 130 تا 135 به مدت حداکثر 5 سال

ترم تابستان:           

ترم تابستان در صورت لزوم برگزار می شود و دانشجو ملزم به ثبت نام در آن نیست.

سال تحصیلی:

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال و یک ترم تحصیلی مشتمل بر نیمسال پاییز ،نیمسال بهار و ترم تابستان است.

دروس پیش نیاز : در طول تحصیل دروسی دارای درس پیش نیاز هستند.دروس پیش نیاز دارای مطالبی هستند که در درس بعدی مورد استفاده قرار گرفته و دانستن آنها برای دانشجو الزامی است.

نکته:درصورت عدم قبولی در درس پیش نیاز، دانشجو می تواند آن درس را با درس پس نیاز اخذ نماید.

انصراف از تحصیل:

دانشجو که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً و به طور کتبی به آموزش مرکز تسلیم کند.

این دانشجو مجاز است در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست،  تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.

نکته:دانشجو مجاز است فقط برای یک بار درفاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، و مطابق مقررات ادامه تحصیل دهد.

تبصره:تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل از طریق آزمون سراسری یا دوره بدون آزمون امکان پذیر است.

لغو انصراف :

لغو انصراف با شرایط ذیل امکانپذیر است:

-         دانشجو مدرک کاردانی اخذ نکرده باشد.

-         در صورتیکه دانشجو معرفی نامه ای مبنی بر تایید انصراف برای ارگانها و سازمانها دریافت کرده باشد جهت لغو انصراف موظف است نامه ای از ارگان یا سازمان مربوطه مبنی بر بلامانع بودن لغو انصراف ارائه نماید.

 

-دانشجویی که پس از انصراف معافیت تحصیلی او لغو شده در صورتی می تواند تقاضای انصراف نماید  که خدمت سربازی را به اتمام رسانده یا گواهی مبنی بر اینکه در حال گذراندن خدمت نظام وظیفه است  ارائه نماید.

 

-         دانشجو از سوی محل اشتغال یا سایر سازمان های مجاز ممنوعیتی جهت ادامه تحصیل نداشته باشد.

-         دانشجو به ازای هر 15 واحد درسی باقیمانده در مقطع کاردانی و کارشناسی یک نیمسال سنوات مجاز داشته باشد.

-         مدت وقفه تحصیلی دانشجوی لغو انصراف شده ، جزو سنوات تحصیلی محسوب گردیده و ملزم به پرداخت شهریه ثابت و اخذ مرخصی تحصیلی می باشد.

مرخصی تحصیلی :

دانشجو می تواند در دوره کارشناسی حداکثر برای 6 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 1: دانشجویی که معافیت تحصیلی استفاده می کند حداکثر دو نیمسال متوالی یا متناوب می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره 2: مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل شناخته می شود.صدور مرخصی منوط به پرداخت شهریه ثابت نیمسال تحصیلی مربوط است.

نکته:دانشجو در دوره های کاردانی وکارشناسی ناپیوسته حداکثر3 نیم سال تحصیلی که در دوره های کارشناسی پیوسته 6 نیم سال تحصیلی متوالی یا متناوب می تواند استفاده کند ولی دانشجویان که معافیت تحصیلی استفاده می نماید در دوره های کاردانی فقط یک نیم سال وکارشناسی پیوسته حداکثر 2نیم سال تحصیلی.

مدت مجاز مرخصی برای هر زایمان دانشجو 2 نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی و بدون پرداخت شهریه است.

 

مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو ، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه شورای آموزشی ، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی و با پرداخت شهریه است.

عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی ( بدون کسب اجازه از دانشگاه ) عدم مراجعه محسوب می شود . تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی عدم مراجعه بر اساس دستور العمل لغو عدم مراجعه است.

انتقال :

انتقال دانشجو به مراکز و واحدهای دانشگاه، منوط به شرایط زیر است:

1 دانشجو شرایط ادامه تحصیل در مرکز مبدأ و مقصد را داشته باشد.

2 حداقل 12 واحد درسی را گذرانده باشد.

3 میانگین کل دانشجو حداقل 12 باشد(با احتساب نمره مردودی).

4 نمره آزمون ورودی دانشجو از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در همان رشته تحصیلی و در همان سال در مرکز مقصد در سهمیه مربوط کمتر نباشد.

متقاضی انتقال باید در خواست خود را با ذکر علت در زمان های تعیین شده، از طریق دانشگاه به آموزش مرکز ارائه نماید.

تغییر رشته وتغییرگرایش:

برای تغییر رشته وگرایش ، داشتن شرایط زیر الزامی است.

-حداقل 12 واحد درسی گذرانده باشد.

-  نمره آزمون ورودی دانشجو از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در همان رشته رشته تحصیلی و در همان سال در  مرکز مقصد در سهمیه مربوط کمتر نباشد.

شرایط ثبت نام و تحصیل همزمان

دانشجو مجاز است با رعایت ضوابط پذیرش دانشجو در یک زمان یک رشته در فراگیر و دیگری از طریق کنکور سراسری در دو رشته تحصیلی در دانشگاه تحصیل کند.

تبصره 1:دانشجویی که در دومین رشته تحصیلی خود دردانشگاه یا یکی دیگر از دانشگاههای دولتی به تحصیل اشتغال دارد ملزم است شهریه دوره های فراگیر را بپردازد.

پذیرش واحد های درسی در دانشگاه پیام نور:

پذیرفته شدگانی که قبلاً درس هایی را در دوره های کاردانی وکارشناسی گذرانده اند، حد اکثر تا پایان اولین نیمسال تحصیلی ریز نمرات تعیین شده را از محل تحصیل قبلی خود اخذ و جهت طی مراحل اداری به واحد آموزش تسلیم نمایند.

نکته:  قابل توجه این که به ازای هر 15واحد از درس های پذیرفته شده یک نیمسال تحصیلی از حد اکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو کاسته می شود.  

نمرات

برگزاری امتحان پایان  نیمسال برای هر درس نظری ، الزامی است.

معیار ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است  که به صورت عددی از صفر تا بیست می باشد.

دانشجویی که به نمره ارزیابی درس ، تقتضای تجدید نظر داشته باشد ، می تواند ظرف مدت یک هفته  از تاریخ  اعلام نمره ، تقاضای تجدید نظر خود را به صورت کتبی در سیستم گلستان وراد نماید.

نمره درس پس از قطعی شدن غیر قابل تغییر است.

 

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است.

 نحوه احتساب نمرات با میان ترم

نمره  پایان ترم بر حسب 14  به اضافه نمره میانترم بر حسب 6 برای مثال 9 از 14 و4 از 6 =13

نحوه احتساب نمرات بدون میانترم

نمره پایان ترم بر حسب 14 ضربدر ده تقسیم بر هفت مثال 7 از 14 -70 تقسیم بر هفت = 10

 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما